Category: DEFAULT

Дете Голомеше

9 thoughts on “ Дете Голомеше

  1. Sep 29,  · Tibetan Music, Healing Music, Relaxation Music, Chakra, Relaxing Music for Stress Relief, C - Duration: Yellow Brick Cinema - Relaxing Music Recommended for you.
  2. Колумна: Дете голомеше Прегледи: Tweet. Која Катица бре да се катниш та од катнана гаража да се опериш, ко коњска лепешка на сред улица во центар да се залепиш. Аку немет изградено.
  3. гологлаво, Дете Голомеше, до мишките в песок запретано, дек' си игра со дробни камчина. Изминало Темишвара Гюро, малу замина и вчас му текна, како йе го майка поучило.
  4. Дете Голомеше изпитва по ред силата на конете в яхъра, и на края бие по ред сватбарите. Вариантът е с развлечен стил. — Мил. съдържанието е като на вар. от .
  5. Проговори Дете Голомеше: Е Милоше, е вреден юначе! Повърни се, Милош, нанадзаде, та ми додай твоя добра коня и ми додай твое свилно рухо, и .
  6. тогай стана Дете Голомеше, излезнал йе низ бела песока. Соблекъл йе Тимишарин Гюро, соблекъл йе гуня кубелия, та облече Дете Голомеше. Заведе го на свои дворове, отведе го у .
  7. Изчека го дете Голомеше, Дур' Арапин коња да прифати. Прифатило коња дебелаго, Дебелаго, коња, крши-горо. A што беше дете Голомеше! Тргна дете .
  8. Сандо - Дете Голомеше (2) by SandoGuitar Сандо - Дете Голомеше (3) by SandoGuitar Сандо - Дете Голомеше (4).
  9. Абе се искинав од смеење. Се равчалив. Овај пусти Буки кладе коса ама изгледа толку му е струјата. Море тресење зелени чоекот. Се испосра се израдви што од 19 амбасадори 12 биле албанци. Е бре Буки бре дете голомеше.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *